Header Ads

Terang Sabda

Apakah kebahagiaan abadi itu?


Kebahagiaan abadi dialami ketika kita berjumpa dengan Allah dalam kehidupan kekal, saat kita sepenuhnya ”mengambil bagian dalam kodrat ilahi” (2Ptr 1:4), dalam kemuliaan Kristus dan kegembiraan hidup Tritunggal. Kebahagiaan yang  melampaui kemampuan manusia ini merupakan anugerah adikodrati dan cuma-cuma dari Allah, seperti halnya rahmat yang menuntun ke arahnya. Kebahagiaan yang dijanjikan ini menantang kita untuk membuat pilihan moral yang tegas berkenaan dengan hal-hal duniawi, dan mendorong kita untuk mencintai Allah di atas segala-galanya.

#Panggilan kita untuk kebahagiaan