Header Ads

Apa hubungan antara "Sabda Bahagia" dan kerinduan kita akan kebahagiaan?


"Sabda Bahagia" menjawab kerinduan asali akan kebahagiaan yang diletakkan Allah ke dalam hati manusia untuk menarik kita kepada-Nya. Hanya Allah yang dapat memuaskan kerinduan ini.

#Panggilan kita untuk kebahagiaan

No comments