Header Ads

Terang Sabda

Bagaimana struktur Doa Bapa Kami ?

Posisi Tangan Berdoa dan Rosario

Doa Bapa Kami berisi tujuh permohonan kepada Allah Bapa. Tiga permohonan yang pertama berpusat kepada Allah, menarik diri kita kepada-Nya, untuk kemuliaan-Nya. Hal ini merupakan ciri khas cinta kepada Allah : kita hanya memikirkan Dia yang kita cintai. Ketiga permohonan ini menunjukkan secara khusus apa yang seharusnya kita mohon kepada Allah : pengudusan nama-Nya, kedatangan Kerajaan-Nya, dan pemenuhan kehendak-Nya. Empat permohonan yang berikutnya mempersembahkan kepada Bapa yang maharahim, kemalangan dan harapan kita. Yang dimohon dari Bapa ialah: rezeki, pengampunan, perlindungan dari pencobaan, dan pembebasan dari yang jahat.


No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.