Header Ads

Terang Sabda

Minggu, 29 September 2013

Hari Minggu Biasa XXVI/C
 
Kerakusan akan uang yang tidak terkendalikan menimbulkan akibat-akibat buruk. Ia adalah salah satu sebab dari banyak konflik yang mengganggu tata masyarakat (Bdk. GS 63,3; LE 7; CA 35). "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon" (Mat 6:24; Luk 16:13).


Antifon Pembuka (Dan 3:31.29.30.42.43)
Segala apa yang telah Kauperbuat kepada kami, ya Tuhan, telah Kauperbuat menurut apa yang benar. Sebab kami telah berdosa terhadap-Mu dan tidak mematuhi perintah-perintah-Mu, tetapi muliakanlah kini nama-Mu, dan perlakukanlah kami sekadar besarnya belas kasih-Mu.


Doa Pagi
Allah Bapa yang mahakuasa dan kekal, Engkau memperhatikan semua orang, tetapi terutama mereka yang tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon, janganlah kami tinggal berdiam diri melihat kelaliman atau ketidakadilan. Buatlah kami siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada siapa saja. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.


Bacaan I
Bacaan dari Kitab Amos (6:1a.4-7)             
"Yang duduk berjuntai dan bernyanyi akan pergi sebagai orang buangan."
                     
Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, “Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tenteram di gunung Samaria! Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang; yang memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun; yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya! Celakalah orang yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf! Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.


Mazmur Tanggapan, do = a, 4/4, PS 838.
Reff. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku.
Ayat. (Mzm 146:7.8-9a.9b-10; R: 1b)
1. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, Tuhan memberi roti kepada orang-orang yang lapar, dan membebaskan orang-orang yang terkurung.
2. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing.
3. Anak yatim dan janda ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkan-Nya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-menurun.


Bacaan II
Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Timotius (6:11-16)
"Taatilah perintah ini hingga pada saat Tuhan menyatakan diri."
        
Hai engkau, manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau: Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. Saat itu akan ditentukan oleh Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan.
U. Syukur kepada Allah.


Bait Pengantar Injil, do = g, 4/4, PS 963.
Reff. Alleluya, alleluya. Alleluya, alleluya.
Sesudah ayat, Alleluya dilagukan dua kali.
Ayat. (2Kor 8:9): Yesus Kristus menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya oleh karena kemiskinan-Nya kamu menjadi kaya.


Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (16:19-31)
"Engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita."
   
Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, “Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, ‘Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini’. Tetapi Abraham berkata, ‘Anakku, ingatlah! Engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau pun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang!’ Kata orang itu, ‘Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya Engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini’. Tetapi kata Abraham, ‘Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu!’ Jawab orang itu, ‘Tidak, Bapa Abraham! Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat’. Kata Abraham kepadanya, ‘Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.”
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!


Renungan
Injil hari ini berkisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini hidup berkelimpahan. Setiap hari ia makan kenyang dan hidup enak. Hal sebaliknya dialami Lazarus. Ia hidup amat berkekurangan. Jangankan berpakaian bagus, untuk makan saja ia merasa kesulitan. Ia hanya bisa berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, sambil menunggu remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Badannya pun penuh dengan borok yang dijilati anjing. Sungguh situasi yang sangat memprihatinkan!


Alkisah keduanya pun mati. Namun, mereka mengalami hal yang berbeda. Lazarus duduk di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu harus menderita sengsara di alam maut. Ketika melihat Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya itu meminta kepada Abraham agar Lazarus mau mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya. Tapi, Abraham menolak. Orang kaya itu telah mendapatkan segala yang baik dalam hidupnya di dunia, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Orang kaya itu pun memperoleh ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. 
Bahkan permohonannya agar Lazarus mau memperingatkan kelima saudaranya yang masih hidup di dunia, juga ditolak.

Satu pertanyaan besar muncul: Apa sebenarnya kesalahan orang kaya itu? Bukankah dia tidak melakukan perbuatan jahat kepada Lazarus? Memang benar! Orang kaya itu tidak melakukan apa pun kepada Lazarus. Namun, “tidak melakukan apa pun”, itulah kesalahannya. Kesalahan terbesar orang kaya itu ‘membiarkan’ Lazarus menderita. Orang kaya itu terlalu egois. Ia lebih mementingkan kekayaan, kemewahan dan dirinya. Ia tidak sedikit pun menaruh belas kasih kepada Lazarus yang miskin. Hatinya sudah “tertutup” dengan harta dan kekayaan yang ia miliki. Hatinya tidak pernah mampu terbuka untuk sesama.
Melalui Injil hari ini kita diminta untuk peduli terhadap orang lain. Sudah saatnya kita sadar bahwa banyak orang memerlukan uluran kasih kita. Kalau kita punya, mengapa tidak melakukan sesuatu pun bagi yang tidak punya? Hendaknya kita juga mendengarkan nasihat Paulus kepada Timotius. Paulus meminta agar Timotius menjauhkan diri dari “cinta akan uang”, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang (1Tim 6:10). Sebaliknya, Paulus menyarankan agar Timotius mengejar “keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan.” (ay.11). Bukan harta kekayaan yang menjadi tujuan hidup kita melainkan hidup kekal.

Yesus juga menekankan kembali ajaran utama-Nya: cinta kasih. Ia tidak hanya mengajar tetapi juga melakukan tindakan kasih. Ia benar-benar berjuang agar Kerajaan Allah, Kerajaan Kasih, benar-benar terwujud di dunia. Segala sesuatu yang menghalangi manusia untuk bertemu dengan Allah, Ia singkirkan. Orang-orang sakit, orang-orang kerasukan setan, orang yang kesepian, orang miskin, semuanya merasakan sukacita dan damai ketika bertemu dengan Yesus.

Kita sebagai murid-murid Yesus harus meneladan Dia. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat hendaknya memancarkan kasih Tuhan sendiri.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.