Mengapa berdoa ”jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga”? - Hidup dalam Terang Sabda

Header Ads

Mengapa berdoa ”jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga”?


Kehendak Bapa ialah agar ”semua orang diselamatkan” (1Tim 2:4). Untuk inilah Yesus datang: untuk melaksanakan dengan sempurna kehendak Bapa yang menyelamatkan. Kita berdoa kepada Allah Bapa kita agar menyatukan kehendak kita dengan kehendak Putra-Nya seturut teladan Perawan Maria yang Terberkati dan para kudus. Kita memohon agar rencana-Nya yang penuh cinta terlaksana sepenuhnya di dunia ini sebagaimana sudah terlaksana di dalam surga. Melalui doa inilah kita dapat mengenal ”yang berkenan kepada Allah” (Rom 12:2) dan mempunyai ”ketekunan” untuk melaksanakannya (Ibr 10:36). 


No comments