Header Ads

Terang Sabda

Apa kewajiban kita terhadap kebenaran?


Setiap orang dipanggil untuk kejujuran dan kebenaran, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mencari kebenaran, menganutnya dan mengatur seluruh hidupnya sesuai dengan tuntutannya. Dalam Yesus Kristus, seluruh kebenaran Allah sudah dinyatakan. Dia adalah ”kebenaran”. Mereka yang mengikuti-Nya hidup dalam Roh kebenaran dan dilindungi terhadap hati yang mendua, kepura-puraan, dan kemunafikan.

#Sepuluh Perintah Allah - Perintah 8: Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.