Header Ads

Terang Sabda

Dosa-dosa apakah yang sungguh-sungguh bertentangan dengan Sakramen Perkawinan?


Perzinahan dan poligami bertentangan dengan Sakramen Perkawinan karena kedua hal itu betul-betul berlawanan dengan martabat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta berlawanan dengan kesatuan dan eksklusivitas cinta perkawinan. Dosa-dosa lainnya yang termasuk bertentangan dengan Sakramen Perkawinan adalah penolakan secara sadar untuk kemungkinan mempunyai anak, yang bertentangan dengan kesuburan cinta perkawinan yang terbuka akan anugerah anak, dan perceraian, yang bertentangan dengan sifat tak terceraikannya perkawinan.

#Sakramen Perkawinan

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.