Header Ads

Terang Sabda

Apa rencana Allah berkenaan dengan laki-laki dan perempuan?


Allah, yang adalah kasih, telah menciptakan manusia dengan penuh kasih. Ia telah memanggil manusia untuk mengasihi. Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah memanggil mereka, dalam perkawinan, kepada persatuan hidup yang intim dan penuh kasih di antara mereka. ”Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu” (Mat 19:6). Allah bersabda dan memberkati mereka: ”Beranak-cuculah dan bertambah banyak” (Kej 1:28).

#Sakramen Perkawinan

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.