Header Ads

Terang Sabda

Apa ritus pokok Sakramen Pembaptisan?


Ritus pokok Sakramen ini ialah membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke atas kepala sambil mengucapkan : atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

#Sakramen Pembaptisan