Apa itu api penyucian? - Hidup dalam Terang Sabda

Header Ads

Apa itu api penyucian?


Api penyucian ialah keadaan mereka yang mati dalam persahabatan dengan Allah, ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga.

#Aku percaya akan kehidupan kekal

No comments