Header Ads

Terang Sabda

Apa artinya mati dalam Kristus Yesus?


Mati dalam Kristus Yesus berarti mati dalam keadaan rahmat Allah tanpa dosa berat (dosa yang membawa maut). Seorang yang percaya kepada Kristus, dengan mengikuti teladan-Nya, dapat mengubah kematiannya menjadi suatu tindakan ketaatan dan cinta kepada Bapa. ”Benarlah perkataan ini: jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia” (2Tim 2:11).

#Aku percaya akan kebangkitan badan

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.