Apa yang menjadi panggilan kaum beriman awam? - Hidup dalam Terang Sabda

Header Ads

Apa yang menjadi panggilan kaum beriman awam?


Panggilan kaum awam ialah mencari Kerajaan Allah dengan menerangi dan mengatur tugas-tugas duniawi sesuai dengan rencana Allah. Dengan cara ini, mereka menjawab panggilan kesucian dan kerasulan yang diberikan kepada semua yang sudah dibaptis.

#Orang Beriman: Hierarki, Awam, Hidup Bakti

No comments