Header Ads

Terang Sabda

Mengapa kebangkitan itu sekaligus merupakan peristiwa transenden ?


Sekaligus sebagai peristiwa historis yang dapat diverifikasi dan diuji melalui tanda-tanda dan para saksi, peristiwa kebangkitan, di mana kemanusiaan Kristus masuk ke dalam kemuliaan Allah, juga merupakan peristiwa yang melampaui dan mengatasi sejarah sebagai sebuah misteri iman. Itulah sebabnya mengapa Kristus yang bangkit tidak menampakkan Diri-Nya kepada dunia, tetapi hanya kepada para murid-Nya, dan menjadikan mereka saksi-saksi-Nya di hadapan umat manusia.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.