Header Ads

Terang Sabda

Apa saja tahap-tahap selanjutnya wahyu Allah?


Allah memilih Abram, memanggilnya keluar dari tanah airnya, menjadikannya ”bapa banyak bangsa” (Kej 17:5), dan berjanji melalui dia ”semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat” (Kej 12:3). Bangsa keturunan Abraham akan menjadi orang-orang kepercayaan dari janji ilahi yang sudah diberikan kepada para bapa bangsa. Allah membentuk Israel sebagai bangsa terpilih, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menetapkan perjanjian di Gunung Sinai, dan melalui Nabi Musa, memberikan hukum-Nya kepada mereka. Para nabi memaklumkan penebusan bagi seluruh umat dan penyelamatan bagi segala bangsa dalam sebuah perjanjian yang baru dan kekal. Dari bangsa Israel, dari keturunan Raja Daud akan lahir sang Mesias, yaitu Yesus.


No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.