Header Ads

Terang Sabda

Minggu, 20 Oktober 2013

Hari Minggu Biasa XXIX/C
 
Hidup doa kita tidak hanya sebatas hari minggu saja. Pentinglah bahwa kita membangun relasi harian dengan Tuhan. --- Paus Fransiskus

Antifon Pembuka
Aku berseru kepada-Mu, sebab Engkau mendengarkan daku, ya Allah. Condonglah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah kataku. Jagalah aku bagaikan biji mata, sembunyikan daku di bawah naungan sayap-Mu. (Mzm 17:6.8)

Doa Pagi
Allah Bapa yang mahamurah, bila penderitaan dan cobaan menimpa diri kami, maka sering kami tak kuasa lagi, ragu-ragu dan seakan-akan lumpuh. Janganlah hendaknya meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami. Perkenankanlah kami mendengar lagi, bahwa Engkau tak pernah menolak memberi bantuan kepada mereka yang benar-benar tak henti-hentinya berdoa kepada-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan I
Bacaan dari Kitab Keluaran (Kel 17:8-13)

"Apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah pasukan Israel."
   
Sekali peristiwa datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, “Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek! Aku sendiri, besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku.” Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek; sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini: Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya; lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang.
Demikianlah sabda Tuhan
U: Syukur kepada Allah.


Mazmur Tanggapan, do = d, 4/4, PS 805
Reff.: Hanya Engkaulah Tuhan Allahku dan harapan untuk hidupku.
Ayat (Mzm 121:1-2.3-4.5-6.7-8; R:lih. 2):
  1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.
  2. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh, tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur Penjaga Israel.
  3. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam.
  4. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya.

Bacaan II
Bacaan dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius (2Tim 3:14-4:2)

"Orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik."
 
Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi oleh setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya: Wartakanlah sabda Allah! Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
Demikianlah sabda Tuhan
U: Syukur kepada Allah.


Bait Pengantar Injil, do = d, 2/2, PS 953 
Reff.: Alleluya, alleluya
Ayat (Ibr 4:12; 2/4): Sabda Allah itu hidup, kuat dan tajam. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (Luk 18:1-8)

"Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang berseru kepada-Nya."
    
Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-murid-Nya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, “Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa pun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, ‘Belalah hakku terhadap lawanku!’ Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, ‘Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.” Lalu Tuhan berkata, “Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu! Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihan-Nya, yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka! Akan tetapi, jika Anak manusia itu datang, adakah Ia menemukan iman di bumi ini?”
Inilah Injil Tuhan kita!
U: Sabda-Mu sungguh mengagumkan!


Renungan
Kita mengaku sebagai orang yang percaya, tetapi kerap justru ragu atas apa yang akan terjadi kepada kita. Kita lebih banyak menuntut banyak hal kepada Allah dan bila kita merasa doa kita tidak dikabulkan, kita mempersalahkan Allah atas apa yang kita alami. Kenapa rezeki seret? Kenapa harus sakit? Kenapa harus kehilangan pacar? Kenapa harus mengalami keluarga tidak rukun? Dan banyak keluhan lainnya. Giliran kita mendapatkan semua, kita lupa bersyukur. Kita menganggap itu semua karena usaha kita. Peranan Allah tidak dilihat. Kalaupun kita menyadarinya, itu karena kebaikan-Nya.

Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang kerap menjadi dosa kita: dosa keangkuhan dan kesombongan. Kita tidak mampu, tetapi merasa mampu. Giliran kita beruntung, itu karena usaha kita. Padahal, segala-galanya yang kita miliki adalah karena anugerah Allah kepada kita, seperti napas kehidupan, kesehatan dan kebahagiaan. Bahkan, dalam kesedihan dan kedukaan, Allah selalu menyertai kita.

Namun, kenapa kita banyak berdoa dan meminta, tapi selalu ragu atas apa yang akan kita terima? Gambaran janda dan hakim yang kita baca dari Injil hari ini seharusnya membawa kita pada kesadaran bahwa Allah tidak akan pernah tidak mengabulkan permohonan kita. Hakim yang jahat saja akhirnya mengabulkan permintaan si janda, apalagi Allah yang Mahabaik dan sumber segala kebahagiaan. Namun, seperti pertanyaan Yesus, "Akankah ketika Anak Manusia datang, Ia akan menemukan iman di bumi?" Ya, mestinya Dia menemukannya dalam diri kita. Kita yang telah diangkat menjadi anak Allah dan karena pengampunan-Nya diperkenankan menjadi bagian dari Kerajaan Surga.

Mari kita beriman dengan seluruh hidup kita. Syukur kepada Allah bahwa Gereja menjadi sarana pengampunan Allah lewat Sakramen Tobat sebagaimana yang selalu kita ucapkan dalam syahadat iman kita, 'aku percaya akan pengampunan dosa' .

Dengan rahmat Sakramen ini, kita mesti menjadi rendah hati dan memasrahkan segala kebutuhan kita kepada-Nya. Berserulah kepada-Nya dengan segenap hati, maka Tuhan mendengarkan. Bila permohonan kita telah didengarkan, dengan rendah hati mengucap syukurlah dalam nama-Nya. Entah dengan kata-kata, derma ataupun melayani sesama kita.

Doa Malam
Ya Allah, berkat keikutsertaan kami dalam santapan surgawi, anugerahilah kami bantuan rahmat-Mu melalui segala yang Kau beri pada kami hari ini dan Kau persiapkan bagi kehidupan kekal kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.