Header Ads

Terang Sabda

Jumat, 11 Oktober 2013

Hari Biasa Pekan Biasa XXVII/C

Rahasia kehidupan Kristiani adalah kasih. Hanya kasihlah yang mengisi kekosongan hidup yang disebabkan oleh segala yang jahat. --- Paus Fransiskus

Antifon Pembuka (Mzm 9:2-3)
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Allah Mahatinggi.

Doa Pagi
Bapa yang Mahabaik, jangan biarkan kami sepanjang hari ini menjauh dari pada-Mu dan dari Putra-Mu sehingga kuasa Roh Jahat dapat masuk menguasai diri kami. Bimbinglah dan sertailah kami dalam segala usaha kami agar dapat tetap bersatu dengan Engkau sampai akhir hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Bacaan I
Bacaan dari Nubuat Yoel (Yo 1:13-15;2:1-2)
"Hari Tuhan yang gelap gulita dan kelam kabut."

Hai para imam, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah lama di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai, hari itu! Sungguh, hari Tuhan sudah dekat, datangnya seperti hari pemusnahan dari Yang Mahakuasa. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-Ku yang kudus! Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun, pada masa yang akan datang.
Demikianlah sabda Tuhan
U: Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Reff.: Tuhan menghakimi dunia dengan adil.
Ayat (Mzm 9:2-3.6.16.8-9):
  1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, aku mau menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib; aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi.
  2. Engkau menghardik bangsa-bangsa, dan telah membinasakan orang-orang fasik; nama mereka telah Kauhapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri.
  3. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, takhta-Nya didirikan-Nya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.

Bait Pengantar Injil
Reff.: Alleluya, alleluya.
Ayat: Sekarang penguasa dunia ini dibuang ke luar, sabda Tuhan; dan bila Aku telah ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang kepada-Ku.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (Luk 11:15-26)
"Jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka Kerajaan Allah sudah datang kepadamu."

Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai Dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah, pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. Jika Iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata, bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barangsiapa tidak bersama Aku, ia melawan Daku, dan barangsiapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian; dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, 'Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.' Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula."
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U: Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.

Renungan
Tanda bahwa Allah hadir adalah jika cinta kasih dan ketulusan ada dalam hati kita. Cinta kasih dan ketulusan melahirkan kerukunan, persaudaraan, damai dan kebahagiaan. Allah hadir maka cinta hadir dan semua disatukan dalam ikatan persaudaraan. Maka, tidak ada lagi perpecahan, konflik dan permusuhan. Sebaliknya, jika hati manusia jauh dari Allah, maka yang akan terjadi roh jahat menguasai manusia. Kita tahu roh jahat menimbulkan perpecahan, permusuhan, iri hati, dendam, kebencian dan konflik. Dalam kondisi manusia jauh dari Allah, roh jahat membuat hidup manusia hancur dan persaudaraan dan damai tidak bisa terwujud.

Maka, jika kita ingin kembali merasakan persaudaraan penuh cinta kasih, jalan satu-satunya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah berarti kita bertobat, meninggalkan semua dosa dan menjaga relasi semakin dekat dengan Allah. Jika kita selalu bersama dengan Tuhan maka roh jahat tidak akan menguasahi kita. Roh Allah yang bersemayam dalam diri membuat kita kuat dan penuh dengan sukacita dan damai.

Doa Malam
Allah Bapa Yang Mahapengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diriku agar hanya Engkau sendiri yang memimpin hidupku. Jauhkanlah aku dari roh jahat yang akan menghancurkan hidupku. Amin.

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.